அல்லாஹ்

நாம் நமது பெற்றோர், உடன் பிறந்தவர்கள், சொந்த பந்தங்கள், ஊர் உலக மக்களை அறிந்து வைத்திருக்கும் அளவுக்குக் கூட நம்மைப் படைத்த ரப்புல் ஆலமீனைப் பற்றி அறிந்து வைத்திருக்க வில்லை. எனவே அல்லாஹ்வைப் பற்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ள கீழ்க்காணும் தலைப்புகளில் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.


----------------------------------------------------------------------


நன்றி : இஸ்லாமிய அடிப்படைக் கல்வி நூல் By TNTJ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

தவ்ஹீத் கொள்கை


இணை வைத்தல்